Gorące

Zaległy urlop wypoczynkowy – to już ostatni dzwonek

Zaległy urlop wypoczynkowy – to już ostatni dzwonek

Do 30 września należy wykorzystać zaległe dni urlopowe za 2016 rok. Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz?

Co się dzieje w sytuacji, gdy nie zostały wykorzystane dni urlopowe z zeszłego roku? Czy pracodawca może wymusić na pracowniku pójście na zaległy urlop? Odpowiadamy na te oraz inne pytania dotyczące urlopu wypoczynkowego.

 

 1. Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 1. Ile dni urlopowych przysługuje pracownikowi w rozliczeniu rocznym?

Jest to 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym – ilość jest uzależniona od stażu pracy.

 1. Czy urlop wypoczynkowy to obowiązek pracownika?

Nie, to jedno z jego uprawnień wynikające z kodeksu pracy.

 1. Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w całości w roku, w którym pracownik nabywa do niego prawo?

Tak – wynika to z artykułu 161 kodeksu pracy.

 1. Co się dzieje, gdy pracownik odmawia pójścia na zaległy urlop?

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody tj. samodzielnie wyznaczyć termin wykorzystania urlopu, mając na uwadze, że ten termin nie może przekroczyć 30 września bieżącego roku. Jeśli pracownik w dalszym ciągu odmawia pójścia na zaległy urlop, pracodawca może podjąć kroki dyscyplinujące, np. upomnienie.

 1. Które dni urlopowe są wykorzystywane najpierw: zaległe, czy bieżące?

W pierwszej kolejności wykorzystywane są dni urlopu zaległego, a następnie aktualnego.

 1. Co się stanie, gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu do końca września następnego roku kalendarzowego?

Jest to równoznaczne z naruszeniem obowiązujących przepisów – grozi za to kara grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.

 1. Kiedy pracownik traci prawo do zaległego urlopu?

Po upływie trzech lat – wtedy ulega przedawnieniu.

 1. Czy za niewykorzystany urlop z zeszłego roku można otrzymać pieniądze?

Zgodnie z obowiązującym prawem, urlop należy wykorzystać w naturze. Ewentualny ekwiwalent pieniężny przysługuje, ale w sytuacji, gdy rozwiązywana jest umowa o pracę.

Oceń ten artykuł.

One Comment

  • beza
  • 19 września 2017

  Powinni dawać kase i tyłka nie zawracać!!! Niech sie ciesza ze nie chcemy chodzic na urlopy dlugie